Fit balíčky

Fit balíčky zahŕňajú ucelený systém stravovania podľa vašich individuálnych potrieb a požiadaviek.

Jednorázová osobná konzultácia

Osobná konzultácia zahŕňa:
Zahŕňa jednorázové poradenstvo v trvaní 60 minút. 
 • Analýza súčasného jedánička, pohybovej aktivity, štýlu života
 • Meranie na bioimpedančnej váhe a analýza výsledkov
 • Doporučenia pre pomoc pri dosahovaní stanoveného cieľa
 • Doporučenie vhodných doplnkov výživy od konkrétnych výrobcov

20 Eur

Meranie na bioimpedančnej váhe

Meranie zahŕňa:
Zahŕňa jednorázové meranie na bioimpedančnej váhe.
 • Telesná analýza na bioimpedančnej váhe Tanita
 • Interpretácia výsledkov merania
 • Odovzdanie výsledkov merania elektronickou formou

10 Eur

Fit balíček jednorázový

Balíček zahŕňa:
Zahŕňa poradenstvo počas jedného mesiaca.
 • Analýza súčasného jedánička, pohybovej aktivity, štýlu života
 • Analýza metabolizmu
 • Stanovenie konkrétneho cieľa
 • Nastavenie životosprávy
 • Doporučenie ideálnej pohybovej aktivity
 • Doporučenie vhodných doplnkov výživy od konkrétnych výrobcov

60 Eur

Fit balíček 3 mesiace

Balíček zahŕňa:
Zahŕňa poradenstvo počas troch mesiacov.
 • Analýza súčasného jedánička, pohybovej aktivity, štýlu života
 • Analýza metabolizmu
 • Stanovenie konkrétneho cieľa
 • Nastavenie životosprávy
 • Doporučenie ideálnej pohybovej aktivity
 • Doporučenie vhodných doplnkov výživy od konkrétnych výrobcov
 • Opätovná analýza, ako sme sa priblížili k stanovenému cieľu, prípadné úpravy podľa potrieb (1x/mesiac)
 • Poradenstvo on-line počas troch mesiacov

150 Eur

Fit balíček 6 mesiacov

Balíček zahŕňa:
Zahŕňa poradenstvo počas šiestich mesiacov.
  • Analýza súčasného jedánička, pohybovej aktivity, štýlu života
  • Analýza metabolizmu
  • Stanovenie konkrétneho cieľa
  • Nastavenie životosprávy
  • Doporučenie ideálnej pohybovej aktivity
  • Doporučenie vhodných doplnkov výživy od konkrétnych výrobcov
  • Opätovná analýza, ako sme sa priblížili k stanovenému cieľu, prípadné úpravy podľa potrieb (1x/mesiac)
  • Poradenstvo on-line počas šiestich mesiacov

270 Eur